Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Laholms kommun

Tel: 0430-150 00

E-post: kommun@laholm.se

Besöksadress: Humlegången 6

312 80 Laholm

Org nr: 212000-1223

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Information till IST-förskola omsorg och fritidshem.

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket kommer att vara sig likt men bland annat innebär förändringen att det ställs ökade krav på hur kommunen hanterar dina personuppgifter samt hur vi informerar om dina rättigheter.

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med ansökan av plats på förskola och fritidshem. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår kommunens skyldighet att erbjuda platser på förskola och fritidshem. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Registrering av personuppgifterna sker via e-tjänsten IST Förskola/Förskola. IST Förskola hämtar uppgifter från folkbokföringsregistret. I IST Förskola behandlas personuppgifter som namn, personnummer, kön, ålder, adress, e-postadress, telefonnummer, modersmål och inkomstuppgift. Uppgifterna hanteras enligt barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan.

Inom barn- och ungdomsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering. Som registrerad hos barn- och ungdomsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling.

Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer här på kommunens sida om GDPR. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller Datainspektionen om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.

Kontaktuppgift till barn- och ungdomsnämnden: barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet: dataskyddsombudet@laholm.se